Napraforgós Nemzeti Tanúsító Védjegy és szakosodási rendszer

Napraforgós Nemzeti Tanúsító Védjegy és szakosodási rendszer

Napraforgós Nemzeti Tanúsító Védjegy és szakosodási rendszer


A falusi szálláshelyek napraforgós Nemzeti Tanúsító Védjegye a FATOSZ által több mint tíz éve létrehozott, és működtetett minősítési rendszer alapjaira épülve 2011 óta a minőségi falusi turizmus szimbóluma. A védjegy alapvető célja, hogy – összhangban az egyes szálláshelyek működtetéséről szóló 239/2009. Korm. rendeletben foglaltakkal – garanciát nyújtson a szálláshely szolgáltatás minőségének megfelelő színvonalára.  A falusi vendégházak 1-4 napraforgós besorolást nyerhetnek el a külső, belső megjelenés, a felszereltség, a szolgáltatások színvonala, valamint a szállásadó személyes felkészültségének, szakmai képzettségének függvényében.A minősítési folyamat helyszíni szemlével veszi kezdetét, melyet a FATOSZ minősítő szaktanácsadói végeznek országszerte. A helyszíni bejárást követően a minősítő, végül pedig a bíráló bizottság véleményezi a szálláshelyeket. A FATOSZ minősítői évente részt vesznek továbbképzésén, és folyamatos tájékoztatásban részesülnek a szakmai aktualitásokról. A FATOSZ hosszú távú céljai között szerepel, hogy a napraforgós jelölés hasonlóan ismert és elismert legyen a falusi szálláshelyeknél, mint a csillagok a szálládák esetében. Az egységes jelölés segítséget ad a turistáknak abban, hogy olyan szálláshelyet válasszanak, mely megfelel elvárásaiknak. A minősítés a szálláshelyek számára pedig egyértelmű előnyökkel jár, ugyanis napraforgós besorolással egy olyan vendégfogadói kör tagjává válnak, amely megkülönböztetett figyelmet kap kimagasló színvonala miatt. Annak érdekében, hogy a napraforgós minősítés minél jobban a köztudatba kerüljön, a FATOSZ számos megjelenési lehetőséget biztosít a szállásadóknak. Online és nyomtatott felületeken a minősített szálláshelyek kiemelt helyen szerepelnek, és több marketing-szolgáltatás csak a minősített tagoknak szól. A FATOSZ mellett a Magyar Turizmus Zrt. is törekszik a napraforgós vendégházak népszerűsítésére saját felületein.Az elmúlt években, hasonlóan az idegenforgalom többi ágához, a falusi turizmusban is felértékelődött a szállásadáshoz kapcsolódó szolgáltatások jelentősége. A vendégeknek ma már nem elég csupán fekhelyet biztosítani, egyre nagyobb az igény a hagyományos értékek és az innovatív megoldások iránt egyaránt. Azok a szállásadók, amelyek nem felelnek meg a vendégek követelményeinek, jelentős hátrányba kerülhetnek versenytársaikkal szemben.A falusi szálláshelyek adottsága, hogy az új igényeknek sok esetben környezetbarát módon és nagy anyagi áldozatok nélkül is meg tudnak felelni, ha a tulajdonosok kellő körültekintéssel alakítják ki az általuk preferált szolgáltatáskört. A Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége (FATOSZ) a kor igényeinek megfelelve alakította ki szakosodási rendszerét, a Nemzeti Tanúsító Védjegy bevezetésével egyidejűleg, melynek keretében 11 féle szakosodási lehetőség közül választhatnak a falusi szállásadók: Ökoporta, Egészségporta, Kerekes székes porta, Gyermekbarát porta, Aktív falusi porta, Lovas porta, Pálinkás porta, Boros porta, Hagyományok portája, Falusi életmód ifjúsági porta, Falusi vendégasztal porta. A Szövetség legfőbb célja az volt, hogy segítse és ösztönözze tagjait abban, hogy a számukra legideálisabb szolgáltatáscsoportot kínálják vendégeiknek. A szakosodási rendszer bevezetését többek közt sürgette az a gyakran elkövetett hiba, amikor a szállásadók nem a valós igényeknek megfelelően alakítják ki szolgáltatás kínálatukat, illetve túl sok szolgáltatást halmoznak fel. A szakosodási rendszerrel összefüggésben a FATOSZ a jövőben erőteljesebben fogja népszerűsíteni a hagyományos falusi életformát a mai kor elvárásainak megfelelő szálláslehetőséggel ötvöző vendégfogadókat.

A védjegy célja

A „falusi szálláshely napraforgóval ” védjegy a FATOSZ  által létrehozott és működtetett tanúsító védjegy, amelynek alapvető célja, hogy – összhangban az egyes szálláshelyek működtetéséről szóló 239/2009. Korm. rendeletben foglaltakkal – garanciát nyújtson a szálláshelyszolgáltatás-nyújtás minőségének a szakmai elvárásoknak megfelelő színvonalára. A védjegy tanúsítja, hogy a szolgáltatások minősítése előre meghatározott, a FATOSZ kezelésében az általa meghatározott szakmai szempontrendszere alapján történik.A védjegy további célkitűzései:

  • A kiváló minőségű, és jelen működési szabályzatban rögzített minőségi követelményeknek megfelelő szálláshely-szolgáltatást nyújtó magánszemélyek/ vállalkozások  pozitív megkülönböztetése és kiemelése a fenti követelményeknek meg nem felelő szolgáltatókkal  szemben.
  • A tudatos fogyasztói (turista) magatartás elősegítése, a tájékozott fogyasztói döntés meghozatalának megkönnyítése.
  • A vállalkozások, szolgáltatók minőségfejlesztésre, magas színvonalú szolgáltatásnyújtásra valamint értékesítésre, fogyasztó (turista) orientált szemléletre történő ösztönzése.
  • A kitűzött célok elérése érdekében a védjegy program végrehajtása során mind a védjegyhasználat jogosultságát elnyerni kívánó vállalkozások és szolgáltatók, mind az állami és érdekvédelmi szervek, szervezetek tiszteletben kell, hogy tartsák az alábbi elveket:
  • A pályázati eljárásában, a védjegyhasználat során, a védjegyhasználat jogszerűségének ellenőrzése körében érvényesülnie kell a szakszerűség, függetlenség és a pártatlanság elvének.
  • Az előre rögzített szakmai szempontrendszer alapján a védjegyhasználat jogszerűségét és a minősítési kritériumok fennállását rendszeres időszaki ellenőrzés garantálja.
  • A védjegyhasználat jogát megszerző vállalkozások és szolgáltatók együttműködnek az ellenőrzést, felülvizsgálatot végző szervekkel, nem akadályozzák a használat ellenőrizhetőségét.
  • Valamennyi pályázó vállalja, hogy a rögzített követelmények be nem tartása, jogszabályellenes magatartás, jelen működési szabályzatba ütköző védjegyhasználat esetén a védjegyhasználat visszavonható.
  • Mind a védjegyhasználatra pályázat útján jogosultságot szerzett, mind a jogosultságot elvesztett szolgáltatók neve folyamatosan nyilvánosságra kerül.
  •  Valamennyi pályázótól elvárt a minőség- és fogyasztó (turista) orientált szemlélet kialakítása.

A falusi szálláshely napraforgóval tanúsító védjegy jelen működési szabályzata megfelel valamennyi, a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 101. § (5) bekezdésében foglalt előírásnak.

Írta: Zamody Gábor

Fotó: Okolicsányi Zoltán

 

2017-05-15« Vissza
Ez a weboldal cookie-kat használ annak érdekében hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További információk